Scurtă descriere a proiectului cu titlul:

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII SC ARYANA PROFARM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI UTILAJE

page1image20103792

Scurta descriere a proiectului cu titlu: „EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII SC ARYANA PROFARM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI UTILAJE”

S.C. ARYANA PROFARM S.R.L., cu sediul în București, sectorul 3, b-dul. Decebal, nr. 12, bloc S7, scara 1, etaj 5, ap.15/camera 1, România, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul “ EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII SC ARYANA PROFARM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI UTILAJE”, cod SMIS 119510, finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A/ITI: “Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe teritoriul acoperit de Investiția teritorială integrată Delta Dunarii prin Programul operațional regional 2014-2020”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. ARYANA PROFARM S.R.L. prin diversificarea activității firmei, concomitent cu un proces de producție nou.

Obiectivul general şi scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul următoarelor obiective specifice:

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere dezvoltarea unei noi activități în cadrul firmei S.C. ARYANA PROFARM S.R.L., respectiv cea de producție de dinți artificiali. De asemenea, societatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei, prin realizarea de dinți artificiali și crearea unui flux de producție modern, utilizând și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creșterea a eficienței energetice. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea produselor realizate la cerințele de calitate și performantă impuse de UE și de piața de desfacere. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin crearea a 2 noi locuri de muncă la nivelul firmei ARYANA PROFARM S.R.L. din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Deși nu într-o cantitate însemnată ca număr, angajarea a 2 persoane la nivelul firmei poate fi considerată satisfăcătoare pentru zonă, unde rata șomajului este la un nivel destul de ridicat. Crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel creșterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local. Menținerea numărului mediu de salariați înregistrat la sfarșitul perioadei de implementare a proiectului, pentru o perioadă de 3 ani de la data finalizării acestuia.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru din Tulcea, str. Salciilor, nr. 12-12B, bl. F1, sc. A, demisol, camera 3, județul Tulcea, pe o perioada de 38 luni, în intervalul 17.04.2019– 30.06.2022.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de echipamente și crearea a 2 noi locuri de munca, cu menținerea celor existente.
2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

Valoarea totală a proiectului este de 755.637,94 lei, din care valoarea contributiei din Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 485.767,24 lei, iar valoarea contributiei la Bugetul de Stat este de 85.723,63 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea a 2 persoane din care 1 din categoria defavorizată cât și menținerea acestora, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, începând cu anul fiscal ulterior celui în care s-a terminat implementarea proiectului.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a consolidării poziției pe piață a firmei S.C. ARYANA PROFARM S.R.L. prin diversificarea activității firmei, concomitent cu un proces de producție nou în domeniul producției de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice (dinți artificiali). Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generație, care va permite producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice (dinți artificiali), în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de combustibil, și cu obținerea unor timpi de execuție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Nume persoană de contact: HERVE DIDIER MADRAMANY

Funcţie: Administrator
Telefon: 0755.60.70.80, e-mail: manager@aryanaprofarm.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

page2image30650368 page2image30652288

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Cu ce va putem ajuta?
Te rugam sa accepti Politica cookies & GDPR pentru a continua.