Politica de protectie a datelor cu caracter personal

Introducere

Aceasta Nota Informativa (“Nota de Informare”) este pusa la dispozitia oricarui vizitator al SC ARYANA PROFARM SRL.

Societatea ARYANA PROFARM SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Bulevardul Decebal, Nr. 12 , inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/9846/2007, avand Codul Unic de inregistrare RO18299747, denumita in continuare “Societatea”,reprezentata legal de Hervé Madramany, in calitate de administrator, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul general privind protectia datelor) (denumit in continuare „GDPR”), proceseaza datele cu caracter personal ale vizitatorilor in calitate de “Persoane Vizate”.

Scopul acestei Note de Informare este de a comunica Persoanei Vizate conditiile legate de prelucrarea datelor personale ale acestora si scopul utilizarii acestor date conform art. 13 al GDPR. Aceasta Nota de Informare prezinta detalierea a cum, cand si de ce prelucram datele cu caracter personal, conditiile in care le putem dezvalui altora si cum le pastram in conditii de siguranta.

Ca regula, Societatea poate obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoana fizica sau juridica identificata sau identificabila) direct de la Persoana Vizata.

De asemenea, exista situatii in care Societatea obtine datele cu caracter personal in mod automat. Astfel, in cazul in s-a efectuat o achizitie a unui produs de pe site-ul Societatii , vor fi prelucrate detalii privind geolocalizarea si traficul de internet (cum ar fi adresa de IP), detalii personale, precum si ale tranzactiilor efectuate. Mai mult decat atat, Societatea va interactiona cu persoanele vizate si in mediul online si ca urmare a accesarii de catre acestea a diferitelor reclame personalizate.

Definitii

In sensul articolului art. 4 al GDPR, „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o Persoana Vizata persoana fizica sau juridica identificata sau identificabila. O persoana fizica sau juridica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume/denumire persoana si/sau reprezentant, CNP, CUI, numar de inregistrare la registrul comertului, adresa de e-mail, numarul de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, precum si cont bancar pentru facturare.

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Restul termenilor utilizati in prezenta au intelesurile reglementate de art. 4 of GDPR.

Tipuri de date colectate

Datele colectate de catre Societate sunt: numele; prenumele; denumire societate; numele reprezentantului persoanei juridice, adresa de e-mail, numar de telefon, localitatea/adresa,nume firma.

Persoana responsabila cu Protectia Datelor

 1. Persona responsabila cu protectia datelor personale este Hervé Madramany si poate fi contactat la telefon 0755.60.70.80 sau e-mail office@aryanaprofarm.com

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Societatea proceseaza datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate (inclusiv nume, prenume, denumire societate, denumire reprezentant, numarul de telefon, adresa de e-mail) in scopul intereselor legitime ale operatorului si in scopul asigurarii securitatii si sigurantei incintelor si angajatilor.

Astfel, in functie de relatia existenta intre dumneavoastra si Societate, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamantul dumneavoastra si daca sunt necesare pentru incheierea si desfasurarea relatiilor contractuale sau pentru ca Societatea sa indeplineasca obligatii legale, ori daca exista interese legitime ale Societatii care nu prevaleaza drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.

Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamantul, de a va refuza acordarea consimtamantului sau de a va exprima la un moment ulterior consimtamantul. In acest sens, Societatea  va va putea contacta pana la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamant.

Mai exact, Societatea, in cazul in care este prezent consimtamantul dumneavoastra, va va putea prelucra datele cu caracter personal pentru:

 • trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS);
 • verificarea satisfactiei clientilor in ceea ce priveste activitatea Societatii;
 • personalizarea si transmiterea de oferte promotionale;
 • executarea contractului incheiat cu Societatea;
 • cunoasterea mai buna a utilizatorilor social media pentru adaptarea site-urile conform preferintelor dvs si de asemenea pentru imbunatatirea in general a produselor si serviciilor noastre;
 • pentru a raspunde solicitarilor, intrebarilor si comentarilor dvs.;
 • pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile Societatii sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare);
 • prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
 • in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor Societatii atat din punct de vedere contractual cat si legal;
 • gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.

Temeiuri legale

 • 6 (1) (a) GDPR- persoana vizata și-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • 6 (1) (b) GDPR – prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract
 • 6 (1) (f) GDPR – prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale societatii de a isi proteja activitatea comerciala, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala si secretele comerciale, precum si de a se asigura ca angajatii respecta legislatia aplicabila si regulamentele, politicile si procedurile interne
 • 6 (1) (c) GDPR – prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine societatii.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate

 1. Putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti, printre care:
 • Furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, paza, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti;
 • Orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale.
 • Consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;
 • Autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.

Pastrarea datelor cu caracter personal

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atata timp cat este in mod rezonabil necesar pentru scopurile enumerate in aceasta Nota de Informare.

Cu toate acestea, in anumite circumstante, putem pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu in cazul in care suntem obligati sa facem acest lucru in conformitate cu cerintele legale, de reglementare, fiscale sau contabile. Societatea va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

De asemenea, am putea pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel incat sa avem o evidenta exacta a relatiilor dumneavoastra cu noi in cazul oricaror plangeri sau probleme care pot sa apara sau daca noi credem in mod rezonabil ca exista o perspectiva de litigiu legata de datele dumneavoastra cu caracter personal sau de tranzactiile derulate.

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele dvs. personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza conditiilor specificate de GDPR, si cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, Societatea garanteaza respectarea drepturilor dumneavoastra:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea Societatii ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
 • Dreptul de a solicita orice rectificare ori de cate ori datele sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a sterge datele („dreptul de a fi uitat”) – puteti cere stergerea datelor, daca prelucrarea nu este legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de a restrictiona procesarea datelor – puteti solicita ca prelucrarea sa fie restrictionata daca aveti indoieli cu privire la exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de a fi notificat de catre operator in cazul incalcarii securitatii datelor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveti posibilitatea sa primiti, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca datele sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de opozitie – va puteti opune, in special, procesarii datelor care se bazeaza pe interesul legitim;
 • Dreptul de a depune o plangere – puteti depune o plangere la prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este permisa de lege.

Puteti exercita aceste drepturi (cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP), individual sau colectiv, foarte simplu, prin transmiterea unei solicitari scrise catre sediul nostru din Bucuresti, Bulevardul Decebal, Nr. 12, sau prin e-mail la: office@aryanaprofarm.com

In plus, persoana responsabila cu protectia datelor poate fi contactata daca exista preocupari cu privire la orice aspect legat de protectia datelor cu caracter personal, prin trimiterea unei solicitari catre datele de contact mentionate mai sus.

Prin semnarea acestei Note Informative, subsemnatul confirma ca am luat la cunostinta cuprinsul acesteia si imi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in scopurile si in conformitate cu conditiile cuprinse mai sus.

Politica de utilizare a cookie-urilor

Cookie-urile
Pentru a asigura buna functionare a acestui site, uneori plasam in computerul dumneavoastra mici fisiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Ce se intelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fisier text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza in calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci cand il vizitati. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile pe site-ul https://aryanaprofarm.com/?
Pe site-ul https://aryanaprofarm.com/ folosim doua categorii de cookie-uri:
De sesiune (strict necesare deoarece sunt folosite pentru a putea implementa functionalitatile site-ului nostru fara a colecta date personale ale utilizatorului)
JSESSIONID
– e folosita in paginile de consultare Track&Trace
– pastreaza activa sesiunea curenta
– durata: exista pe toată durata unei sesiuni de consultare Track&Trace
De la terte parti (acest site nu poate accesa aceste cookie-uri dupa cum respectivele terte parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site) cookieconsent_dismissed
– e folosita pe tot site-ul
– identifica utilizatorii care au vizualizat pe site informatiile despre cookie-uri
– durata: 1 an
_ga, _gat, __utma – __utmz
– sunt folosite pe tot site-ul
– retin informatii anonime despre interactiunea utilizatorului cu site-ul in scopuri statistice
– durata: prezentata detaliat pentru fiecare cookie pe pagina https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cum puteti controla cookie-urile?
Puteti controla si/sau sterge cookie-urile după cum doriti – pentru detalii, consultaţi site-ul www.aboutcookies.org. Puteti sterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastra si puteti seta majoritatea browserelor sa blocheze plasarea acestora. Daca faceti acest lucru, este posibil sa fiti nevoit sa setati manual unele preferinte, de fiecare data cand vizitati site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau optiuni sa nu functioneze.